Daniele Spadavecchia Renaissance

Daniele Spadavecchia performing European Gypsy Jazz at Renaissance Arts Hotel in New Orleans.


© Daniele Spadavecchia 2016